runderen

melkveestal

Het inrichten van een melkveestal is meer dan alleen maar wat ligboxen en enkele voederhekkens. De inrichting moet de veehouder helpen in het beheren van zijn melkvee en moet de dieren zelf een zekere graad van comfort geven. Zo wordt een maximum rendabiliteit gegarandeerd. Ook de bestaande wetgeving speelt een rol. Om dit alles goed te combineren, is ervaring nodig. Ook voeling met de sector, denkwerk en technische know-how zijn een noodzaak. Wij hebben dit alles ruimschoots in huis, zodat we elk project tot een goed einde kunnen brengen en de veehouder de ideale oplossing kunnen geven voor een maximum rendement in zijn bedrijf. 

uw vertegenwoordiger voor runderen

  • Stefaan Peene
  • Benoît Choteau (France)
  • Geert Vanpoucke (Oost België)
  • Jo Thiry (Noord België)

 

download de catalogus runderen

Dowload pdf

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.