varkens

kraamafdeling

De inrichting van een varkensstal is een combinatie van efficiënte beheersbaarheid voor de veehouder, een bepaalde graad van welzijn voor de dieren en het mogelijk maken om een maximale rendabiliteit te halen. Om dit alles goed te combineren, is ervaring nodig, voeling met de sector, denkwerk en technische know-how. Wij hebben specialisten in huis, die samen met de klant de plannen tot in detail uitwerken en helpen uitvoeren.

Een varkensstal van Vanpeteghem is dé ideale oplossing om het rendement binnen uw bedrijf drastisch en vooral duurzaam te verhogen.

uw vertegenwoordiger voor varkens

  • Geert Carbon
  • Geert Vanpoucke (Oost België)
  • Jo Thiry (Noord-België)

 

download de catalogus varkens

Dowload pdf

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.